Salta al contingut

Premsa

Oliva continua avançant amb les directrius marcades per Europa per mitigar el canvi climàtic i reduir els gasos d’efecte hivernacle

Al llarg de la legislatura, l’Ajuntament d’Oliva ha adquirit davant d’Europa un compromís per fer possible una societat més sostenible i compromesa mediambientalment. En eixe sentit, es va aprovar per acord plenari, l’adhesió al Pacte d’Alcaldies.

Un pacte que requereix que el municipi realitzara l’esforç d’inventariar el total d’emissions que s’emeten a l’atmosfera dintre del terme municipal d’Oliva; a més cal avaluar els riscos i les vulnerabilitats derivats de l’inventari i per últim i el més important, calia redactar un document d’accions a realitzar durant els onze anys vinents i que en realitat és un full de ruta que ha de marcar l’estratègia a seguir per fer possible eixe compromís. Un document que ha de ser aprovat per acord plenari i que ha de marcar la prioritat de l’agenda política del govern olivà en el pròxims anys. El compromís adquirit és, per al 2030 hem de reduir en un 40% les emissions de CO₂ que emetem a l’atmosfera i ser un 40% més eficients en consum energètic.

L’inventari d’emissions i el document de riscos i vulnerabilitats ja estan acabats, un treball de recerca molt rigorós que portem fent des de fa alguns anys i que finalment ha estat redactat per la Diputació de València. Per extraure aquesta informació s’han agarrat dos anys de referència, el 2010 i el 2015 i s’han extrapolat els indicadors de consum energètic i la seua repercussió al medi.

Del document s’extrau molta informació, però algunes dades més significatives són les següents. Podem destacar que el municipi d’Oliva ha disminuït el consum en energia elèctrica des de l’any 2010 al 2015, és a dir, hem sigut més eficients energèticament, però aquest estalvi d’energia elèctrica no ha tingut la mateixa repercussió en les emissions de CO₂ que Oliva emet a l’atmosfera; i això és perquè el que el sector del transport, tant el privat com el comercial, ha augmentat i per tant s’ha consumit més combustible, gasoil i/o gasolina.

El sector del transport és un dels sectors que més ha contaminat perquè s’ha incrementat l’ús del vehicle o el transport comercial que passa per dins de la nostra ciutat, tant el moviment intern com el que està de pas.

Dilluns passat aquest document i aquestes conclusions van ser exposades a l’AGL21, la qual està treballant conjuntament amb el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament en la lluita contra el canvi climàtic.

Aquests documents són un instrument que serviran per a continuar reclamant el transport públic a la nostra ciutat, el tren de rodalia per comunicar València i Alacant, l’alliberament de l’AP7 amb un control de velocitat al seu pas per Oliva, acabar amb la redacció del Pla de Mobilitat Urbana, el qual marcarà un traçat intern del carril bici i també una xarxa de carrils comarcal, en definitiva, una sèrie d’infraestructures que faran d’Oliva una ciutat més sostenible mediambientalment.

Imma Ibiza, regidora de Medi Ambient, destaca el treball que estan fent els diferents departaments implicats, un equip multidisciplinari dirigit des del departament d’urbanisme i agraeix l’interés i el bon fer de tots ells per arribar a consolidar els compromisos adquirits en Europa.