Salta al contingut

Premsa

L’Entitat Pública EPSAR realitza millores en la depuradora de la zona de San Fernando d’Oliva amb un pressupost de 174.901,39 euros

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana (EPSAR) com a òrgan encarregat de la gestió de l’Estació de Depuració (EDAR) de San Fernando, està realitzant la renovació dels equips d’aeració perifèrics d’aquesta instal·lació. Actuacions molt necessàries que milloraran substancialment el seu funcionament i reduiran el soroll, per tal d’establir-lo dintre dels límits legals.

Amb aquestes actuacions es millorarà el tractament biològic de les aigües i es reduirà, notablement, l’impacte ambiental de les instal·lacions, tant de soroll com d’olors.

Els treballs es varen iniciar el passat 23 de maig i, per tal d’evitar molèsties en temporada estival a la població, s’han avançat al màxim els mateixos. A hores d’ara, tots els equips i estructures metàl·liques ja estan a la depuradora, s’ha buidat el tractament biològic de la mateixa, i aquesta setmana està prevista la instal·lació de la nova estructura metàl·lica de suport de les turbines.

Durant l’execució de l’actuació ha estat necessari la parada i buidatge del tractament biològic, i s’ha instal·lat un tractament fisicoquímic provisional de les aigües utilitzant el decantador secundari, mentre s’executen els treballs. La pròxima setmana es procedirà a l’ompliment del tractament biològic, i a la posada en marxa de les turbines de ventilació.

Amb tot això, la previsió és que la setmana del 8 de juliol es recupere el normal funcionament de les instal·lacions de l’EDAR de San Fernando.

Aquestes actuacions se sumen a les que l’EPSAR ja ha executat, des de l’estiu de 2018, amb diverses millores per minimitzar l’impacte ambiental d’aquesta depuradora amb l’adequació del mur exterior per reduir el seu impacte paisatgístic.