Salta al contingut

Premsa

20 becaris per a l’actual edició de “La Dipu et Beca”

Des de l’1 juliol fins al 31 d’agost, 20 joves participaran en el programa formatiu “La Dipu Et Beca” on exerciran com a becaris en els distints departaments de l’Ajuntament d’Oliva. Cadascuna de les beques està dotada de 500 euros bruts mensuals cotitzables a la Seguretat Social -aportats per la Diputació de València i l’Ajuntament d’Oliva-, amb dedicació de 20 hores setmanals.

S’han cobert les places oferides, tant per a graus universitaris com per a cicles formatius, un total de 20 beques. Quant a graus tindrem becaris en els departaments de Contractació, ADL, Policia Local, RRHH, Biblioteques, Turisme, Olama, Comunicació, Benestar Social i Esports; i pel que respecta a cicles formatius hi estaran als departaments de Benestar Social, RRHH, Secretaria, Esports, Participació Ciutadana i Joventut.

Les beques les ha assignades una comissió avaluadora, formada per tècnics municipals, que ha valorat en el barem l’expedient acadèmic, els coneixements de valencià, anglés i altres idiomes comunitaris, així com l’empadronament i la situació econòmica i laboral de la unitat familiar. A més, també s’ha valorat el fet que anteriorment no hi hagueren accedit a aquest tipus de beques, garantint així l’accessibilitat de tots els estudiants.

L’alcalde, David González, els dona la benvinguda a tots els estudiants, i els desitja una estada profitosa tant per a la seua formació com per al coneixement de l’administració local.