Salta al contingut

Premsa

El Ministeri de Foment adjudica provisionalment les obres de la Connexió Sud d’Oliva

L’alcalde ha rebut la confirmació per part de la Demarcació de Carreteres de l’Estat en la Comunitat Valenciana, així com la previsió que les obres s’iniciaran abans de finalitzar 2019

L’adjudicació, que té caràcter provisional, ha recaigut sobre la UTE formada per BECSA-COPCISA, que ha presentat una oferta econòmica per valor de 19.529.564,14 euros

 

El Ministeri de Foment ha adjudicat les obres del projecte «Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de la Safor» a la UTE formada per les empreses BECSA-COPCISA. Aquesta ha presentat una oferta econòmica per valor de 19.529.564,14 euros sobre un pressupost inicial de licitació de 23.166.742,75 euros.

L’adjudicació té caràcter provisional, de manera que, segons estableix la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, s’obri un període per a la presentació d’al·legacions per després esdevenir definitiva.

L’alcalde, qui ha conegut la notícia fent les tasques de seguiment de l’expedient a través de la plataforma de contractació de l’Estat, s’ha posat en contacte amb la Demarcació de Carreteres de l’Estat en la Comunitat Valenciana i ha rebut la confirmació d’aquesta. A més ha estat informat que la signatura del contracte està prevista per al mes d’octubre d’enguany, i en acabant tindrà lloc l’acta de replanteig per donar inici a les obres abans de finalitzar 2019.

S’ha de recordar que fa només unes setmanes, el passat 4 de juny, el BOE va publicar l’anunci de licitació de les obres, tenint lloc la presentació de les proposicions el 28 de juny i l’obertura de les mateixes el 23 de juliol. Tot plegat, s’han valorat les ofertes de 29 empreses, que complien amb els criteris administratius d’admissió. Al llarg d’aquestes setmanes, paral·lelament s’han signat les actes d’ocupació prèvia dels terrenys afectats per les expropiacions. És a dir, que s’ha actuat molt ràpidament.

Sens dubte una bona notícia per a tota la ciutat fruit del treball conjunt entre tota la Corporació Municipal i la societat civil d’Oliva.