Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva realitza treballs de pintura viària en les proximitats dels centres escolars

L’Alcaldia informa que s’està treballant en un nou contracte de subministrament i instal·lació de senyalística horitzontal i vertical i de la seguretat viària que millore els recursos disponibles en l’actualitat

 

Davant l’imminent inici del curs escolar, des de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Mobilitat, que depén directament d’Alcaldia, s’estan duent a terme treballs de pintura viària en els voltants dels centres educatius de la ciutat.

La majoria dels treballs s’estan realitzant en horari nocturn per tal d’evitar causar problemes en el trànsit, ja que al llarg del dia és més intens que a la nit; de qualsevol forma, els treballs s’executen amb les directrius de la Policia Local.

D’aquesta manera, s’està procedint a pintar passos de vianants en les proximitats dels CEIP Lluís Vives i Desemparats, Avinguda de l’Agermanament, Isaac Albéniz i Guillermo Pastor Burgalat, Av. Sisteron i Gabriel Miró (proximitat del CEIP Hort de Palau i IES Gregori Maians); carrers Sanchis Maians, Comtessa Maians i Pl. Joan Baptista Escrivà (proximitat del col·legi Rebollet), Passeig Fco. Brines (proximitat del col·legi St. Josep de la Muntanya), i proximitats del CEIP Alfadalí i IES Gabriel Ciscar; i carrer Centelles i Niño (proximitat del CEIP La Carrasca).

Una vegada finalitzats estos treballs, als quals s’ha donat prioritat, continuaran els treballs de pintura viària d’altres zones, en funció dels recursos disponibles.

Al llarg del primer semestre de 2019 l’Ajuntament ha procedit a realitzar treballs de pintura viària en tota l’àrea del nucli antic, així com en els creuaments dels carrers del nucli urbà amb la travessia de la carretera N-332. El treball ha estat possible gràcies a un contracte menor, per valor de 15 mil euros més IVA, que ja s’ha esgotat.

El Pressupost Municipal de 2017 va preveure per primera vegada una partida econòmica anomenada “Ordenació del trànsit” amb l’objectiu de finançar i donar continuïtat als treballs de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical, i anar recuperant progressivament un estat òptim a tota la ciutat, que ha vingut sent insuficient al llarg dels últims anys.

Gràcies a esta partida, s’han anat generant anualment contractes menors de prestació dels serveis de senyalística horitzontal i vertical. No obstant això, estos han estat insuficients, atesa la gran quantitat d’espais urbans i urbanitzacions amb què compta Oliva.

Per tant, des d’Alcaldia s’està treballant en la redacció d’un plec de condicions prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament i instal·lació dels elements de la senyalística horitzontal i vertical i de la seguretat viària, en general, mitjançant un procediment obert, que millore els recursos disponibles en l’actualitat.