Salta al contingut

Premsa

Obres d’estabilització dels talussos del Carrer Sant Pancraci i l’Escoleta Municipal El Caragol

Les actuacions tenen un cost de 37.922,94 €, el 90% dels quals l’assumeix la Diputació de València i el 10% l’Ajuntament d’Oliva

L’Ajuntament treballa amb la finalitat d’actuar també en l’estabilització del talús del carrer Fondo i en la reforma integral del carrer del Ponent

 

Des de fa anys, els veïns del carrer Sant Pancraci han reclamat a l’Ajuntament una solució als problemes de despreniments que patia el talús que recau sobre el mateix carrer. Per altra banda, en la mateixa zona, un dels murs del pati de l’Escoleta Municipal El Caragol va patir un despreniment parcial. És per això que, amb la finalitat d’actuar sobre estos, en 2017 els serveis tècnics municipals van procedir a redactar un projecte per a la seua estabilització. A sol·licitud de l’Ajuntament d’Oliva, les obres es van incloure dintre del Programa de Riscos Geològics de la Diputació de València, i assumix la diputació el 90% del seu cost i el 10% restant l’Ajuntament d’Oliva, d’un total de 37.922,94 €.

En les actuacions realitzades s’han dut a terme dues solucions constructives segons les patologies de cada cas. Pel que fa al talús al carrer sant Pancraci, s’ha procedit a la neteja del talús i eliminació d’elements impropis per realitzar un mur de formigó acolorit, projectat i ancorat al terreny mitjançant bolons. D’altra banda, en el mur de l’Escoleta Municipal El Caragol s’ha procedit a la reconstrucció d’un mur que s’havia desplomat parcialment amb tècniques tradicionals, utilitzant el sistema de mur de pedra calcària amb junta de morter sobre cimentació de formigó armat. En ambdós casos es disposen de desaigües per evacuar la possible existència d’aigua d’escorrentia interna.

El conjunt de les actuacions en esta zona de la ciutat es tancaran amb les obres de la segona fase de renovació urbana de l’entorn del Barranc- Escoleta Municipal El Caragol, que afectaran els carrers Ponent, Divina Gràcia i St. Pancraci. Suposaran l’eixamplament i la reurbanització del carrer Ponent, renovar completament l’escala que puja al carrer al costat de l’escoleta, completar la pavimentació als tres carrers, i la renovació de les infraestructures urbanes. Les obres s’executaran al llarg de 2020 i estan integrades en el programa ARRU.

Finalment, s’informa que els serveis tècnics municipals estan procedint a la redacció del projecte d’estabilització del talús del carrer Fondo, que també presenta problemes de despreniment des de fa anys, i on es va haver de fer una actuació d’urgència abans de l’estiu. Igual que en els casos anteriors, l’alcalde té previst sol·licitar a la Diputació de València la inclusió dels treballs dintre del Programa de Riscos Geològics.