Salta al contingut

Premsa

Programa “No estés solo en Navidad”

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Oliva informa que totes les persones que vulguen acollir-se al Programa “No estés solo en Navidad organitzat per la Direcció General d’Acció Social i Majors, de la Generalitat Valenciana, han d’acudir al Centre Social de Sant Vicent. El termini de tramitació de les sol·licituds acaba el 4 de novembre.

“Este programa està adreçat a les persones grans que viuen soles o que, per diverses circumstàncies, no tenen familiars propers amb qui compartir aquestes dates tan assenyalades. Hauran de valer-se per si mateixes per fer les activitats bàsiques de la vida diària, així com no presentar problemes de conducta que alteren el normal desenvolupament del programa. Enguany s’ofereixen un total de 600 places” assenyalava la regidora, Paqui López.

 

Els requisits per tal de poder acollir-se al programa és residir a la Comunitat Valenciana; ser major de 65 anys, pensionista, o jubilat; no patir cap trastorn de la conducta que puga afectar la convivència; que visquen sols al seu domicili i els siga totalment impossible reunir-se amb familiars durant les dates de Nadal.

El programa d’enguany es realitzarà des del 23 fins al 27 de desembre a un hotel de la Comunitat Valenciana que encara no ha determinat la conselleria.

La documentació que han de presentar les persones interessades és: fotocopia del DNI; certificat de convivència expedit per l’ajuntament; fotocopia de la pensió 2013; si el sol·licitant desitja que l’acompanye un fill amb discapacitat, també certificat de minusvalidesa; si el sol·licitant pateix qualsevol malaltia, informe mèdic; un mitjà de contacte, com telèfon, fax o correu electrònic.