Salta al contingut

Premsa

Preguntes freqüents davant la situació actual decretada d’estat d’alarma (actualització 17/3/2020)

Aclariments a possibles dubtes que es puguen donar:

➡️ QUEDAR-SE A CASA. Atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries, s’insta a la ciutadania en general i a les persones procedents de zones d’alt risc per Coronavirus en particular, a romandre en els seus domicilis evitant els contactes amb altres persones i els desplaçaments que no siguen estrictament necessaris. Frenar el Coronavirus és responsabilitat de tots.

➡️ ANAR AL TREBALL. Les empreses han d’emetre certificats a cada treballador/a via E-mail, on consta l’empresa on treballa, el lloc de residencia i els horaris de treball.

➡️ ABASTIMENTS. Des del Consell es destaca que els sistemes de proveïment funcionen amb normalitat i que no hi ha motius per a fer aprovisionaments massius.

➡️ L’ATENCIÓ SANITÀRIA ESTÀ GARANTIDA. L’atenció sanitària està garantida, el personal sanitari del consultori mèdic està davall una pressió assistencial i psicològica de manera habitual, per la qual cosa hui més que mai, cal fer un ús racional d’este servici.

➡️ ACONSEGUIR RECEPTES SENSE ANAR AL CENTRE DE SALUT. Respecte a les patologies considerades mes lleus: refredats, dolors aguts sense traumatisme (cervicàlgia, lumbàlgia…), gastroenteritis aguda, etc. que puguen ser autogestionades, els pacients que precisen alguna medicació, poden telefonar al seu centre de salut i el seu metge o metgessa es posarà en contacte amb ell per facilitar-li la prescripció.

➡️ TELEFONAR ABANS D’ANAR AL CENTRE DE SALUT. Tota l’atenció administrativa, renovació de tractaments crònics, parts de baixa, resultats de proves. Es poden realitzar via telefònica o telemàtica, per a evitar acudir al centre de salut. Així mateix la revisions de malalties cròniques poden retardar-se uns mesos.

☎️ Centre de Salut Jaume Roig Oliva 96 296 71 00
☎️ Consultori Sant Francesc 96 282 99 40
☎️ PAC – Punt d’Atenció Continuada (Urgències) 96 296 71 05
👉 Demanem es respecten aquestes mesures a la fi d’evitar les aglomeracions de gent als centres de salut.

➡️CITES CONCERTADES DEL CENTRE DE SALUT. Des del Centre de Salut estan posant-se en contacte amb les persones de cites programades que tenen un caràcter ordinari (i que poden esperar), per tal d’ajornar-les. Les que es consideren com a patologia aguda es mantenen. És a dir, si des del centre de salut no telefonen, és manté la cita. En qualsevol cas s’està demanant als usuaris que s’abstinguen d’anar si no és urgent.

➡️EL CAS DE LES CAFETERIES-PANADERIES. En el cas de cafeteries-panaderies només pot funcionar la part de venda de pa i pastisseria, la part del bar-cafereria no.

➡️LES CAFETERIES-PANADERIES NO PODEN SERVIR CAFÉS PER EMPORTAR.Només es poden vendre begudes ja empaquetades o en llauna. No begudes que s’hagen d’elaborar, encara que siga per a emportar. Per tant, no es pot servir un café encara que siga per a emportar

➡️BAR-RESTAURANT VINCULAT A UN ALLOTJAMENT TURÍSTIC (HOTEL, CAMPING…). Els restaurants i bars d’allojaments com hotels i campings només poden servir als seus clients. No poden agafar reserves ni atendre a gent que no estiga allotjada.

➡️ TELÈFONS D’ATENCIÓ AMB INFORMACIÓ OFICIAL:
☎️ Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’ha habilitat el telèfon 900 36 22 36 (24 hores) per resoldre dubtes, casos específics i particulars relacionats amb les activitats de les organitzacions de l’àmbit social que es poden generar en aquests moments.

☎️ També es pot contactar amb la Policia Local al 092.

☎️ Telèfon d’informació sobre el coronavirus per a persones que hagen viatjat a zones de risc o contacte estret amb malalts confirmats o en investigació 900 300 555

💻 O fer el test telemàtic: http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html

🚨 ESTAT D’ALARMA. 🚨 Limitació a la llibertat de circulació.
1. Durant la vigència de l’Estat d’Alarma els ciutadans únicament podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.

➡️ ALIMENTACIÓ D’ANIMALS. Per a l’alimentació de colònies felines cal prioritzar els horaris de mínima afluència i intentar espaciar-ho els màxims dies possibles. També es podrà alimentar animals en finques i centres de protecció animal.

➡️ PASSEJAR ALS GOSSOS. Passejos curts, sols per a cobrir necessitats fisiològiques. Sense contacte amb altres animals ni persones. Dur una botella d’aigua amb detergent per netejar posteriorment la orina i bosses per als excrements. Prioritzar els horaris de mínima afluència.

➡️ CEMENTERI. Es recorda que la instal·lació del Cementeri Municipal està tancada al públic. Tan sols s’obrirà per als soterraments.

➡️ EMPRESES, AUTÒNOMS I COMERÇOS. La Generalitat Valenciana ha habilitat un telèfon 24 hores 900 35 31 35 per assistir-los i fer front als dubtes empresarials i laborals relatius a la situació actual.

➡️ DESPLAÇAMENTS PER A TASQUES AGRÍCOLES. El desplaçament per a la realització de tasques agrícoles està permés, sempre que siguen estrictament necessàries i inajornables. Les persones hauran de desplaçar-se d’una en una i hauran d’estar en possessió de documentació justificativa que acredite la titularitat o la cessió de la parcel·la en qüestió, i el seu emplaçament. Per exemple, la fitxa cadastral on consta l’ubicació i la titularitat.

➡️ ES PARALITZA EL PAGAMENT A PROVEÏDORS MUNICIPALS?. No. L’Ajuntament d’Oliva es va avançar a aquesta possible situació i el passat divendres des del departament d’Hisenda i Intervenció es va ordenar el pagament de 635.000 euros per fer front a totes les factures que hi estaven apovades fins a eixe moment. Per tant, totes les empreses estan al corrent de cobrament.

➡️ COMERÇOS. Es permet l’obertura:

– Comerços d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat
– Establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics
– Productes higiènics
– Premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs
– Equips tecnològics i de telecomunicacions
– Aliments per a animals de companyia
– Tintoreries i bugaderies
– Comerç online tot

-Ferreteries i tendes de pintura. Obertes tan sols per a venda a professionals.

Es decreta el tancament de tots els establiments de restauració enumerats així:
-Tabernas i cellers
-Cafeterías -bars i assimilables
-Chocolaterías
-Heladerías
-Salones de te
-Croisanterias i assimilables
-Restaurants
-Autoservicios de restauració i assimilables
-Bars-restaurants
-Bars i restaurants d’hotels
-Salones de banquets i terrasses
-Ludotecas