Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva aprovarà la 2a Fase de Mesures Fiscals per al suport a activitats i afectats per la Covid19

El Govern Municipal, a través del Departament d’Hisenda, ha adoptat el segon paquet de mesures urgents davant l’emergència sanitària generada per la Covid19, i les seues conseqüències econòmiques i socials a la nostra ciutat. Aquestes noves mesures se sumen al primer decàleg ja aprovat fa un parell de setmanes.

“L’objectiu és alleujar la situació de les nostres empreses i autònoms, pal·liar els danys que la situació haja pogut tindre sobre la ciutadania i, per sobre de tot, que ningú es quede enrere en aquest moment tan complicat per a tots/es. Estes quatre noves mesures se sumen al decàleg aprovat fa uns dies per part de l’Ajuntament d’Oliva i que vindran a complementar-les” assenyalava la vicealcaldessa i regidora d’Hisenda Ana Morell.

Les noves mesures que s’aprovaran són:

Mesura 11: Devolució de la part de la taxa per a la recollida de residus sòlids urbans corresponent al període de vigència de l’estat d’alarma i que afecta els comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses a causa de la impossibilitat d’obertura al públic durant l’estat d’alarma decretat pel Govern.

Mesura 12: S’amplia la suspensió de les quotes de les escoles infantils municipals mentre estiga vigent l’estat d’alarma.

Mesura 13: S’ajornarà el pagament de la taxa de l’ICIO fins a la concessió de les llicències d’obra. S’iniciarà la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions ICIO, per a la seua entrada en vigor en aquest mateix any. Amb aquesta mesura s’intentarà disminuir la càrrega fiscal prèvia a l’atorgament de les llicències d’obra. La taxa es meritarà un cop obtinguda la llicència i no amb caràcter previ a aquesta.

Mesura 14: Devolució de la part de la taxa d’ocupació de domini públic dels mercats mentre dure l’estat d’alarma. Es retornarà la part proporcional de la taxa d’ocupació de domini públic per a les activitats de mercat de “els divendres” per impossibilitat de muntatge i obertura d’aquests durant l’estat d’alarma decretat pel govern.