Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva prepara el primer ple telemàtic de la història

Després d’haver realitzat de manera telemàtica diferents comissions informatives, i juntes de portaveus, al llarg dels últims dies, el primer ple telemàtic de l’Ajuntament d’Oliva tindrà lloc el pròxim dijous, 30 d’abril, i es retransmetrà en directe

L’eina emprada per a la realització del primer ple telemàtic serà a cost zero

L’Ajuntament d’Oliva última els preparatius per a realitzar el seu primer Ple Municipal telemàtic de la història, corresponent al Ple ordinari del mes d’abril. Després de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, l’activitat administrativa municipal s’ha vist obligada a desenvolupar-se de forma telemàtica per poder atendre a les mesures urgents enfocades a respondre a l’impacte de la COVID-19.

Des del primer moment, el Departament d’Informàtica i Modernització ha tingut com a objectiu principal que l’Ajuntament d’Oliva funcione amb la màxima normalitat possible d’acord amb els criteris d’eficiència i eficàcia que han de regir l’administració pública i contemplant possibilitats realistes.

L’eina de les teleconferències ha sigut desenvolupada pels tècnics del departament després d’haver buscat i testejat diversos programaris de teleconferències. Una d’aquestes ferramentes testades ha sigut Convoco.online, un programari de teleconferències que ens ha prestat de forma desinteressada l’empresa Saforenca «Abogadosymás» i que s’ha utilitzat per a realitzar de forma telemàtica les comissions informatives al llarg de la setmana anterior.

Finalment, s’ha valorat que la millor opció és la que estan desenvolupant els mateixos tècnics municipals, i així adaptar-la a les necessitats establertes pel funcionament d’un Ple Municipal i, a més, com que es desenvoluparà amb recursos propis, serà a cost zero i correspon amb el compromís institucional amb el programari lliure.

En el moment actual, la ferramenta compta amb les funcionalitats genèriques i imprescindibles per a oferir les garanties exigides, però en cas de seguir necessitant-la durant un llarg temps es podrien implementar noves característiques, com bé són temporitzadors ajustats als temps reglamentaris o altres opcions. Per a previndre possibles fallides tècniques hi haurà disponible una alternativa de suport.

La modificació de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, dóna garanties a aquesta nova modalitat d’assistència al ple municipal de manera telemàtica, que comptarà amb validesa del debat i votació dels acords que s’adopten, i que per a garantir l’efectiva participació política de tots els seus membres, també es permetrà participar de forma presencial complint amb tots els protocols de seguretat i distanciament social assenyalats per les autoritats sanitàries i supervisats pels tècnics de riscos laborals.
En l’ordre del dia del primer ple telemàtic s’han afegit qüestions destinades a fer front als danys socials i econòmics derivats de la crisi sanitària de la COVID-19, així com alguns assumptes d’interés general inajornables, i altres que estaven preparats des del ple anterior que va quedar suspés per la irrupció de les mesures adoptades per l’estat d’alarma.