Salta al contingut

Premsa

Intervenció subaquàtica en Oliva dirigida a documentar les restes d’un antic vaixell enfonsat

El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració del Museu Arqueològic d’Oliva va realitzar el passat mes d’agost una intervenció arqueològica dirigida a documentar les restes d’un antic vaixell enfonsat en un punt del litoral oliver del qual, per raons de seguretat, no s’ha informat de la seua localització. La troballa del derelicte, notificada a finals de juny al museu pel seu descobridor, Josep Femenia, fou inspeccionada per Vicent Burguera, arqueòleg municipal d’Oliva, prèviament a la remissió de la informació recollida al citat centre depenent de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

El treball de camp, dirigit pels arqueòlegs subaquàtics Alejandro Pèrez Prefasi i Jordi Blázquez Martínez, ha consistit en prendre mesures exactes de l’estructura general del vaixell així com dels elements arquitectònics que el formen, elaborar un croquis in situ de la posició i orientació que ocupa i fer un repertori fotogràfic exhaustiu per a tindre la màxima informació possible amb l’objectiu de digitalitzar tridimensionalment l’afonament amb la tècnica de la fotogrametria digital. S’han utilitzat tècniques no invasives per la documentació i la interpretació historicocientífica, deixant oberta la porta a futures campanyes arqueològiques determinants per al patrimoni cultural subaquàtic valencià.

Les primeres interpretacions apunten a un vaixell d’època moderna que s’enquadraria possiblement entre la segona meitat del s. XIX i principis del s. XX. Malgrat l’erosió, les restes es troben en un bon estat de conservació, ja que la major part roman soterrada baix el fons marí. Presenta una eslora de 25m per 6,5m de manega, amb un esquelet arquitectònic fet de fusta per determinar. Fins ara s’han identificat parts fonamentals per a la investigació, com poden ser la roda de proa, 58 puntes de quaderna (visibles) amb forro exterior i reforç interior metàl·lic, les restes d’un únic màstil de secció circular, dos possibles cabrestants en la línia de crugia i l’escobenc per on aniria la cadena de l’àncora, peça fonamental per als investigadors, ja que pot donar molta informació relativa al gruix aproximat de la cadena i per tant de la morfologia ancòrica, la qual cosa permetrà definir amb més detall la tipologia d’aquest derelicte.

Segons Julio Llorca, regidor de patrimoni històric i museus de l’Ajuntament d’Oliva «aquesta és la primera vegada que s’executa una intervenció arqueològica subaquàtica en el nostre litoral sobre un dels béns integrants del patrimoni cultural i per això volem transmetre el nostre agraïment al seu descobridor per la sensibilitat demostrada i al Centre d’Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana la celeritat amb què es féu càrrec de la intervenció».