Salta al contingut

Premsa

Campanya contra Ceratitis Capitata 2020 amb “Spinosad CB” per a varietats primerenques de cítrics

L’Ajuntament informa que la Conselleria d’Agricultura facilitarà, de forma gratuïta, el producte Spinosad 0,024% (CB) P/V per a fer un tractament terrestre tipus part amb esquer.

Enguany el repartiment de Spinosad es realitzarà tant per a producció ecològica, com per a agricultura convencional. El producte subvencionat serà un litre per hectàrea (12 fanecades).

Podran participar en aquesta campanya els productors de varietats primerenques relacionades a continuació:

Navelina, Tomatera, Orogrande, Clementina fina, Washington Navel, Navel Foyos, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, Salustiana i Nova.

Aquells agricultors que estiguen interessats a participar s’hauran d’inscriure prèviament en el magatzem municipal de dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.00 hores. El termini de sol·licitud l’ha de signar la persona titular de les parcel·les junt amb la següent informació.

  • Nom, cognoms i DNI de la persona sol·licitant.
  • Terme municipal, núm. de polígon, parcel·la i recinte Sigpac.
  • Superfície de la parcel·la (en hectàrees) i la documentació que acredita que la parcel·la està plantada de varietat primerenca en edat productiva (full de pagament únic, assegurança, etc.)

En compliment del RD1311/2012, només podran subministrar-se productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris. En el cas que el lliurament es realitze a nom d’una persona jurídica o del titular d’una explotació, qui reba el producte haurà d’acreditar que posseeix autorització o poder d’aquesta persona o titular d’explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom.

FULL D’INSCRIPCIÓ 2020

Dubtes i consultes al Departament d’Agricultura de 9.00 hores a 14.00 hores.

Telèfon: 96 285 02 50

Email: olama@oliva.es