Salta al contingut

Premsa

Modificació puntual PGOU

 

L’Ajuntament d’Oliva va aprovar, al darrer Ple del 31 d’octubre, l’exposició pública de la modificació puntual d’uns articles de les normes urbanístiques del PGOU (els articles 275-277, que regulen el Sòl No Urbanitzable Comú i els articles 282-284, que regulen el Sòl No Urbanitzable Protegit Agrícola)[1] per tal d’incloure les figures del magatzem agrícola i de les estacions equines de xicoteta capacitat.

 

Per al regidor d’Ordenació del Territori d’Oliva, Vicent Canet, la introducció d’aquestes dues noves figures urbanístiques té una gran importància, tant per la gran quantitat de terme destinat a finalitats agrícoles (principalment citrícoles), com per l’abundant presència de propietaris de cavalls i haques que hi ha a la localitat. “Efectivament, bona part dels 59,90 km² del terme municipal d’Oliva estan cobertes per una mar verda de tarongers (i altres, poques, espècies). I el sector dels propietaris de cavalls i haques és un sector amb molta presència i vitalitat a la localitat, que compta amb una llarga tradició popular equina (tir i arrossegament, Joies a la mar, Moros i Cristians, benedicció de Sant Antoni…), ara reforçada per la instal·lació del Centre Eqüestre Oliva Nova i les competicions que aquest organitza.”

 

 

La proposta de modificació s’ha estat treballant durant molt de temps per part d’una comissió integrada per tècnics municipals i externs, i acompanyada pel regidor delegat d’agricultura, Vicent Santacatalina, i per Vicent Canet.

La proposta de modificació, bàsicament, pretén donar resposta a dues demandes regulades a la Llei Valenciana 10/2004 del Sòl No Urbanitzable, i que l’Ajuntament d’Oliva tenia pendent de contemplar a la seua normativa urbanística.