Salta al contingut

Premsa

Canvis delegacions Ajuntament d’Oliva

Des de hui, l’exalcalde d’Oliva, David González, ha passat a ser el primer tinent d’alcalde i responsable de les delegacions d’Ocupació i Empresa, Recursos Humans i Cultura. A més a més, González serà el portaveu del Grup BLOC-Compromís a l’Ajuntament. D’esta manera, amb els nous nomenaments, culmina definitivament el procés de relleu a l’alcaldia i el traspàs de competències entre David González i Salvador Fuster.

La delegació d’Ocupació i Empresa, fins ara anomenada delegació de Desenvolupament Local i Ocupació, ha estat gestionada al llarg dels últims 18 mesos per l’actual alcalde, Salvador Fuster. El canvi de denominació respon a l’objectiu del nou responsable de reforçar l’emprenedoria, amb el servei d’informació, orientació i assessorament per a la creació d’empreses, així com el suport per a les que ja estan en funcionament. Un altre objectiu prioritari serà l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de formació per a l’empresa i l’ocupació, en coordinació amb la resta de delegacions de foment econòmic, que ha de derivar en el Pla d’Ocupació.

La delegació de Recursos Humans, no havia estat delegada en cap regidor/a al llarg del present mandat corporatiu. D’ara endavant recaurà sobre David González. A més de la gestió diària de les necessitats i problemes d’una plantilla de vora 300 treballadors/es i la negociació col·lectiva, l’objectiu principal fins a final de legislatura serà avançar en el procés d’optimització de processos administratius per tal d’agilitar el tràmits que els ciutadans realitzen en l’Ajuntament i donar un millor servei. Els 2 projectes més importants a finalitzar seran el trasllat de l’edifici de l’Almàssera a l’antic Hort de Palau i la reforma de la planta baixa de l’Ajuntament per posar en funcionament la finestreta única municipal.

Pel que fa a la delegació de Cultura, ha estat ostentada al llarg dels últims 18 mesos per Rosanna Torres, regidora que d’ara endavant centrarà els esforços en la gestió en les delegacions d’Educació, Parc d’Educació Vial i Biblioteques. González continuarà amb la política cultural encetada per la seua predecessora, basada en l’establiment d’una programació cultural estable, de qualitat, valenciana i dirigida a tots els públics. Un dels objectius principals serà fer possible tot això reforçant la col·laboració entre l’Ajuntament i les associacions culturals d’Oliva. També es treballarà colze a colze amb la delegació de Turisme per tal que la programació d’actes culturals funcione com a motor d’atracció de visitants a Oliva. En breu serà presentada la programació cultural de 2014.

Donada la seua condició de tinent d’alcalde, González exercirà la direcció, l’organització interna i la gestió de les delegacions amb facultat de resolució d’actes administratius que afecten a tercers (amb l’execepció de les atribucions no delegables d’alcaldia segons la llei).

Per últim, dins del conjunt de delegacions que recauen sobre les regidores i els regidors del grup BLOC-Compromís, s’ha produït un xicotet canvi, ja que el tinent d’alcalde delegat d’Ordenació del Territori, Vicent Canet, també passarà a tindre la responsabilitat de Patrimoni Arquitectònic, continuant la de Patrimoni Històric i Artístic a càrrec de Vicent Roig. Este canvi s’ha realitzat per qüestions d’operativitat, ja que la gestió del patrimoni arquitectònic consisteix fonamentalment en la promoció d’accions encaminades a la protecció i recuperació de béns immobles, conjunts d’edificis o espais d’interés local de caràcter arquitectònic, lligada estretament al departament d’urbanisme.