Programa d’ajudes econòmiques de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva.
La tramitació de la documentació necessària per a sol·licitar les ajudes econòmiques l’haurà de realitzar un tècnic competent (existeix un llistat de tècnics a disposició del particular).
El procediment per a la concessió de la subvenció consta de diferents fases descrites a continuació:

1. Entrega de la correcta documentació inicial i Sol·licitud de Qualificació Provisional
2. Obtenció de la Qualificació provisional
3. Inici de les actuacions
4. Finalització de les actuacions
5. Entrega de la correcta documentació final i Sol·licitud de Qualificació Definitiva
6. Obtenció de la Qualificació Definitiva
7. Abonament de la subvenció

 

Si voleu informació personalitzada podeu enviar-nos una sol·licitud a l’enllaç següent: Oficina ARRU d’Oliva arru@oliva.es o contactar amb l’Oficina de l’ARRU:
Telèfon: 647 689 932
correu electrònic arru@oliva.es
Horari d’atenció al públic: (oficines del departament d’Urbanisme)
dimecres de 11:30 – 13:30
No oblideu deixar el vostre nom, el número de telèfon i l’adreça electrònica, el responsable de l’àrea es posarà en contacte amb vosaltres per atendre la vostra sol·licitud

 

Bases Reguladores de les ajudes econòmiques de l’ARRU del Casc Antic d’Oliva

Delimitació territorial de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) del Casc Antic d’Oliva

Manual per a la restauració de l’arquitectura tradicional d’Oliva (de caràcter complementari, mai substitutori, a les Normes Urbanístiques del PGOU)

Model de cartell per a informació pública

Llistat de tècnics de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva

(FAQ) Preguntes més freqüents de les ajudes econòmiques de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva

 

FORMULARIS

Convocatòria BOP

Models Formularis

Documentació Provisional

Models normalitzats sol·licitud ARRU provisional

Documentacio Definitiva

Models normalitzats justificació ARRU definitiva

Comunicació inici d’obres