Salta al contingut

Ajuntament / Plens

03/06/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 DE JUNY DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.35 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.