Salta al contingut

Ajuntament / Plens

13/07/2012 – Plenaris

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT:12:00HORES, HORA D’ACABAMENT:13.30 HORES, LLOC: CASA CONSISTORIAL