Salta al contingut

Ajuntament / Plens

15/05/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15 DE MAIG DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.