Salta al contingut

Ajuntament / Plens

16/05/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 DE MAIG DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 12.45 HORES; HORA D’ACABAMENT: 12.50 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.