Salta al contingut

Ajuntament / Plens

19/11/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.40 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.