Salta al contingut

Ajuntament / Plens

25/04/2013 – Plenari

SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 DABRIL DE 2013.

HORA DE COMENÇAMENT: 19:30 HORES, HORA D’ACABAMENT: 21.35 HORES, LLOC: CASA CONSISTORIAL.