Salta al contingut

Ajuntament / Plens

26/04/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 D’ABRIL DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 09.05 HORES; HORA D’ACABAMENT: 09.10 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.