Salta al contingut

Ajuntament / Plens

26/04/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 D’ABRIL DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.