Salta al contingut

Ajuntament / Plens

26/07/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.50 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.15 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.