Salta al contingut

Ajuntament / Plens

27/03/2013 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dimecres, dia 27 de març de 2013 a les tretze hores (13.00 h)  i amb el següent

ORDRE DEL DIA

 

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA

1.- Iniciació, si s’ escau, de l’ expedient per a la concessió de condecoració.
2.- Felicitar i agrair al Sr. Herraiz Sánchez i a altres membres del Cos de la Policia
Local, per determinada actuació.
3.- Adjudicació, si s’escau, de la Gestió del Servei Públic de control de
l’estacionament limitat de vehicles en la via pública, mitjanc;ant aparells
expenedors de tiquets, a la Ciutat d’Oliva.
4.- Aprovació conveni per la creació d’un fons social de vivendes.
5.- Reconeixement extrajudicial de credits REX 1/2013.
6.- Moció del Grup Socialista Municipal d’Oliva, sobre la retirada de
l’avantprojecte de la LOMQUE.
7.- Moció del Grup Municipal Gent d’Oliva, sobre la declaració del municipi
d’OIiva, lliure de fractura hidraulica (fracking).
8.- Moció del Grup Municipal Gent d’Oliva, per al manteniment per part de la
Diputació Provincial de la Secció d’Estudis Arqueológics Valencians – SEAV.PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ ACCIÓ DE GOVERN
9.- Donar compte Acte del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Gandia, d’estimació de
recurs de reforma interposat pel Ministeri Fiscal.
10.- Donar compte deIs decrets de l’ Alcaldia des de l’última sessió plenaria.