Salta al contingut

Ajuntament / Plens

28/02/2013 – Plenari

Minuta núm. 02

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2013.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.05 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL