Salta al contingut

Ajuntament / Plens

28/04/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 D’ABRIL DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.05 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.