Salta al contingut

Ajuntament / Plens

29/09/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 00.15 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.