Salta al contingut

Ajuntament / Plens

31/03/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.00 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.