Salta al contingut

Ajuntament / Plens

28/06/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNY DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.OO HORES, HORA D’ACABAMENT: 23:20 HORES, LLOC: CASA CONSISTORIAL