Salta al contingut

Ajuntament / Plens

08/06/2011- Plenari

Minuta núm. 11

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNY DE 2011.

 

HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.35 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ORDRE DEL DIA

 

Únic.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions extraordinària de 26 d’abril de 2011, ordinària de 28 d’abril de 2011, extraordinària i urgent de 16 de maig de 2011, extraordinària de 16 de maig de 2011, i extraordinària i urgent de 3 de juny de 2011, conforme estableix l’article 36 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.