Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Actes definitives de selecció director i auxiliar administrariu Taller Ocupació “Centelles III”

Podeu consultar en arxius adjunts les actes de puntació final de director/a i auxiliar administratiu del Taller d’Ocupació “CENTELLES OLIVA III”, de la Comissió de Baremació, de data 27/12/2016.

En les actes s’ha seguit tots i cadascun dels requisits de les bases per a la selecció de l’equip directiu, publicades en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament entre els dies 07/12/2016 i 14/12/2016 (conforme diligència de la Secretaria d’aquest Ajuntament. I conforme l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa mixte de formació-ocupació Taller d’Ocupació (DOCV de data de 20/07/2016).

Poden presentar-se al·legacions a aquestes actes del 27/12/2016 fins al 29/12/2016.