Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Actes provisionals de selecció alumnes-treballadors Taller Ocupació “Centelles III”

Podeu consultar en arxius adjunts les actes de selecció dels alumnes-treballadors del Taller d’Ocupació “CENTELLES OLIVA III”, de la Comissió de Baremació, de data 14/12/2016, de les següents especialitats:

1.- Instal·lació i Manteniment de Jardins i zones verdes

2.- Activitats  auxiliars  en conservació i millora de muntanyes / Repoblacions Forestals i Tractaments Silvícoles

En les actes s’ha seguit tots i cadascun dels requisits de les bases  per a la selecció de l’alumne treballador, publicades en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament entre els dies 07/12/2016 i 14/12/2016 (conforme diligència de la Secretaria d’aquest Ajuntament. I conforme l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa mixte de formació-ocupació Taller d’Ocupació(DOCV de data de 20/07/2016).

Poden presentar-se al·legacions a aquestes actes provisionals del 20/12/2016 fins al 22/12/2016.