Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Actes provisionals de selecció professorat Taller Ocupació “Centelles III”

Podeu consultar en arxius adjunts les actes de selecció provisional del professorat del Taller d’Ocupació “CENTELLES OLIVA III”, de la Comissió de Baremació, de data 28/12/2016, per a la seua exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Oliva.

1.- Professor de suport

2.- Professor especialista instal·lacions i manteniment de jardins

3.- Professor d’activitats auxiliars de conservació de muntanyes

En les actes s’ha seguit tots i cadascun dels requisits de les bases per a la selecció del professorat, publicades en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament entre els dies 07/12/2016 i 14/12/2016 (conforme diligència de la Secretaria d’aquest Ajuntament. I conforme l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa mixte de formació-ocupació Taller d’Ocupació (DOCV de data de 20/07/2016).

Poden presentar-se al·legacions a aquestes actes provisionals del 28/12/2016 fins al 30/12/2016.