Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci baremació definitiva de mèrits del procediment per a atorgament d’autoritzacions del Mercat de la Mitja Galta estiu 2018