Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci consulta prèvia aprovació ordenança d’activitats econòmiques, comercials, recreatives, espectacles, de serveis o industrials

Els ciutadans i/o organitzacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre aspectes indicats al document adjunt en un termini no superior als 15 dies hàbils contats a partir del dia següent a la publicació  d’aquest anunci al web municipal (a partir del dilluns 8 d’octubre) a través del registre General d’Entrada.