Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre adjudicació dels serveis professionals per a la redacció del projecte modificat d’urbanització per a la finalització de les obres del Sector Aigua Blanca IV

Podeu consultar l’anunci en l’arxiu adjunt.