Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre licitació obres “Rehabilitación del techo interior del Mercado Municipal” (termini presentació pliques finalitzat)

(ATENCIÓ: MODIFICACIÓ CLÀUSULES XIV I XIX DEL PCAP: SUBCONTRACTACIÓ 60 % I DURACIÓ CONTRACTE TRES MESOS)

TERMINI PRESENTACIÓ INSTANCIES: 13 DIES NATURALS DES DE PUBLICACIÓ ANUNCI AL BOP (DEL 8 DE SETEMBRE AL 20 DE SETEMBRE DE 2017)