Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de licitació de la adjudicació mitjançant procediment de pública concurrencia de les autoritzacions demanials per a l’explotació d’instal·lacions temporals en domini públic marítim-terrestre en les platges d’Oliva temporada 2018

(FI PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 07-06-2018)