Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de licitació de serveis neteja viària (termini finalitzat)

Anunci de l’Ajuntament d’Oliva pel  qual es convoca licitació pública per a la contractacio dels serveis de neteja i agranament dels carrers del casc urbà de la Ciutat d’Oliva  i casc marítim de  la Platja d’Oliva.

Anunci publicat al DOUE el 01/10/2014

Anunci pendent de publicació al  BOE

Els documents adjunts facilitats son:

– Plec de Clàussules Administratives

– Plec de Prescripcions Tècniques

– Anexe I Plànol 1 i 2

– Anexe II Plànol 1 i 2

ANUNCI IMPORTANT: A

ANUNCI DE RECTIFICACIÓ D’ERROR NUMÈRIC DETECTAT AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (VEURE ANUNCI EN PDF)

– Anunci de rectificació d’error