Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de licitació del contracte d’assistència técnica necessària per a l’elaboració del Pla de Movilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi d’Oliva

Termini de presentació de proposicions quinze dies naturals des del següent al de publicació de l’anunci de licitació en el Plataforma de Contractes del Sector Públic.

Data final presentació: 5 desembre 2018 14:00 hores.