Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de licitació del contracte de la uniformitat de la Policia Local d’Oliva

L’ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ DE LA LICITACIÓ SERÀ A TRAVÉS DEL LINK INCLÓS EN ELS DOCUMENTS ADJUNTS AL PRESENT ANUNCI O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (EXPEDIENT SUM-SEC/01-2019)