Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de licitació del contracte de serveis per a la retirada de vehicles mitjançant grues d’arrossegament en el terme municipal d’Oliva

Tota la documentació romandrà a la Plataforma de Contratos del Sector Público. Expte SERV-SEC/01-2019