Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I CONDICIONAMENT AMBIENTAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL BROSQUIL D’OLIVA, SECTORS 3 I 16

(TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS DEL 12 DE JULIOL AL 31 DE JULIOL DE 2019)