Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de licitació per a la contractació dels serveis de gestió del pis tutelat destinat a malalts mentals crònics d’Oliva (termini presentació pliques fins 24 d’agost de 2016)