Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci del Ministeri de Foment d’ocupació dels bens i drets afectats per les obres del projecte de construcció “Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de la Safor”

Anunci del Ministeri de Foment sobre resolució per la qual es convoca a l’alçament de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats per les obres del projecte de construcció “Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de la Safor” publicat al BOP en data 17/06/2019.