Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Ban Exposició llista de candidats Llei del Jurat

En compliment de l’establert en l’article 13.1 de la Llei Orgànica del Tribunal del Jurat 5/1995, de 22 de maig, la llista de candidats a jurat confeccionat per a procedir al sorteig a celebrar el 20 de setembre a la Ciutat de la Justícia de València en l’Avinguda Professor López Piñero núm. 14, es troba exposada per al seu examen i comprovació des de l’11 fins al 19 de setembre.

La consulta es realitzarà en la taula 5 de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Oliva.