Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Baremació definitiva de mèrits autoritzacions del mercat dels divendres any 2020

Baremació definitiva de mèrits per al procediment d’atorgament d’autoritzacions del mercat dels divendres per a 2020: