Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Borsa Administratius cap negociat estadistica i padró (notes definitives)

Consulta la llista de notes definitives del procediment selectiu per a la formació de la borsa d’administratius d’administració general, per a ocupar el lloc de cap de negociat d’estadística i padró.