Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Convocatòria places Policia Local Oliva

El Butlletí Oficial de la Província de València ha publicat hui l’edicte de l’Ajuntament d’Oliva de convocatòria per a la selecció i provisió de 10 places d’agents de la Policia Local, per torn lliure.

Enllaç: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll

Correcció errors bases Policia Local: correcció bases Policia Local